Rozstrzyganie sporów

W razie reklamacji dotyczących zamówienia lub zakupu prosimy o kontakt skontaktuj się ze sprzedawcą samochodów Jaguar w celu uzyskania pomocy. Reklamacje można również wysyłać na adres dispute-resolution@naviextras.com. Dział Obsługi Klienta przeanalizuje reklamację i udzieli na nią odpowiedzi najpóźniej w ciągu 30 dni.

Jeśli sporu z Konsumentem nie uda się rozwiązać na drodze polubownych negocjacji, Konsument może wszcząć procedurę przed właściwym organem zajmującym się pozasądowym rozstrzyganiem sporów:

Arbitration Board of Budapest

Adres: 1016 Budapest, Krisztina krt. 99. 3rd floor 310.
Adres pocztowy: 1253 Budapest, Pf.: 10.
Numer telefonu: +36 1 488 2131
Numer faksu: +36 1 488 2186
Adres e-mail: bekelteto.testulet@bkik.hu
Witryna WWW: http://bekeltet.hu/

Konsumenci zamieszkali na terenie UE mogą występować z roszczeniami prawnymi za pośrednictwem internetowej platformy rozstrzygania sporów prowadzonej i udostępnianej przez Komisję Europejską, znajdującej się pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr/, aby uzyskać rozstrzygnięcie w drodze pozasądowej.

Niniejszym informujemy, że ta witryna używa małych plików tekstowych (cookies) w celu gromadzenia anonimowych danych na temat wejść użytkownika na witrynę, dzięki czemu nasze sprofilowane reklamy będą mogły trafić do odpowiednich odbiorców. W celu uzyskania szczegółowych informacji należy zapoznać się z naszą polityką dotyczącą ochrony prywatności. Klikając poniższy przycisk, zgadzasz się na używanie przez nas plików cookie. Jeśli w przyszłości będziesz chcieć wyłączyć pliki cookie, zmodyfikuj ustawienia przeglądarki.

Dowiedz się więcejZgadzam się